Nadaljevanje 2. SKL

DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z ODLOKOM O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

Ljubljana – Vlada RS je sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. V Odloku je nekaj sprememb, ki omogočajo tudi izvajanje tekmovanj v 2. SKL za člane in 1. SKL za mladince ter 1. SKL za mladinke. V nadaljevanju najdete dodatna pojasnila vezana na najnovejši odlok.

V skladu z objavljenim odlokom in interpretacijo odloka, ki sta objavljena na spodnjih povezavah

1. Novosti na področju treningov in tekmovanj:

A) Dovoljeni so treningi za vse registrirane športnike v skladu z Zakonom o športu (starejši od 12 let) vendar v skupinah do 10 oseb z upoštevanjem vseh ukrepov: dovoljena je brezkontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje;

B) Izvajajo se lahko treningi in tekme v kategorijah: 1. SKL člani, 1. SKL članice, 2. SKL člani, 1. A in 1. B SKL mladinci, 1. SKL mladinke;
Za te kategorije ne veljajo omejitve, zapisane v točki a (na primer: kot so do sedaj že potekali treningi 1. SKL za članice in člane – dovoljen je kontakt … );

C) Izvajanje Pokalnega tekmovanja bo najverjetneje dovoljeno v naslednjem odloku in se bo nato lahko začelo izvajati;

2. Novosti na področju testiranj:

A) Za vse treninge ekip od 15. 2. dalje, ki sodelujejo v tekmovanjih, ki trenutno potekajo, oz. bodo lahko potekala, bo potreben negativni test: hitri ali PCR, ki ne bo starejši od 7 dni;

B) Za vse tekme od 15. 2. dalje bo potrebno predložiti negativni test vseh oseb, ki bodo v času tekme prisotni v dvorani: vsi člani ekip, pomožni sodniki, sodniki, varnostniki, čistilke, snemalci, osebe za brisanje igralne površine itd.;

Zaenkrat še ni znano ali bodo stroški klubom za ta testiranja povrnjeni – to informacijo vam bomo posredovali predvidoma najkasneje v ponedeljek.
Zaenkrat so do povračila upravičeni samo klubi za stroške testiranj članov ekip, ki sodelujejo v najvišjem rangu tekmovanja ali v mednarodnih in/ali mednarodnih regionalnih tekmovanjih (ne pa tudi za vse ostale uradne osebe na tekmi);

C) Negativni test je potreben od ponedeljka, 15. 2. dalje;

D) Za športnike, ki jim ni dovoljeno tekmovati, vendar pa bodo izvajali proces treninga (ekipe, navedene v točki 1. a) ne potrebujejo negativnih testov. Negativni test, ki ne bo starejši od 7 dni, potrebujejo samo trenerji oz. strokovni kader, ki bo prisoten na treningih;

Zaenkrat še ni znano ali bodo stroški klubom za ta testiranja povrnjeni – to informacijo vam bomo posredovali predvidoma najkasneje v ponedeljek, vendar pa bomo vložili vse napore v to, da bodo ti stroški klubom povrnjeni.

Vse navedeno zgoraj je trenutna informacija posredovana iz strani MIZŠ na današnjem skupnem sestanku, z namenom, da se klubi lahko pripravijo za izvajanje procesa treninga v naslednjem tednu.

V nedeljo, 14. 2., bo OKS za panožne zveze organiziral sestanek na temo sproščanja ukrepov na področju športa, na katerem bomo prisotni, tako da vam bomo še ta dan nato posredovali potrditev zgoraj navedenih informacij in vam posredovali dodatna pojasnila, najverjetneje tudi glede sofinanciranja testiranj.

Odgovori na nekaj vprašanj:

Ali velja omejitev 10 oseb na zaprti prostor?
Ne. V veliki dvorani, ki je na primer velikosti 1.000 m2 in, ki jo je možno razdeliti na več delov, lahko istočasno vadi več skupin po 10 oseb, ki pa morajo imeti vsaka svoje strokovno vodstvo, vadbo pa morajo izvajati na ustrezni varnosti razdalji, kot je predpisano.

Ali je predpisana minimalna kvadratura na osebo v zaprtem prostoru?
Ne. Predpisana je zgolj varnostna razdalja. MIZŠ svetuje, da je na vsako osebo na voljo 20 m2, vendar gre zgolj za priporočilo, ki ni zapisano v odloku.

Kaj se zgodi, če lastnik dvorane ne želi odpreti dvorane pod pogoji?
V kolikor bi klub imel težave z lastnikom dvorane ali upraviteljem naj kontaktira Košarkarsko zvezo Slovenije, Zveza pa bo kontaktirala ministrstvo, pristojno za šport, ki bo urgiralo pri lastniku/upravitelju dvorane.

V odloku je v 3. členu, v 6. odstavku, 1. alineja zapisano, da mora biti test star največ 24 ur?
Res je: prišlo je do napake, test ne sme biti starejši od 7 dni.

Ali lahko oseba predloži hitri test ali je potreben PCR test?
Oseba lahko predloži negativen izvid hitrega testa (HAG) ali PCR testa.

Ali se morajo testirati osebe, ki so prebolele Covid-19?
Ne, če:
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Ali se morajo testirati osebe, ki so bile cepljene?
Ne, če:
– imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.

Ali lahko klubi, kateri sodelujejo v tekmovanjih, ki se lahko odvijajo, igrajo pripravljalne tekme?
Pripravljalne tekme (tekme, ki niso del uradnega tekmovalnega sistema, in kot take niso evidentirane v tekmovalnem sistemu KZS) sodijo v proces športne vadbe in jih gre razumeti, kot del trenažnega procesa. Torej, da, klubi lahko igrajo pripravljalne tekme (zgolj tisti, ki lahko tudi tekmujejo).

Kdaj se bodo nadaljevala tekmovanja, ki so z novim odlokom dovoljena?
O točnem terminu nadaljevanja tekmovanj, ki so bila prekinjena in se lahko nadaljujejo, vas bomo obvestili v prihodnjih dneh. Vsekakor pa bomo zasledovali cilj, da s tekmovanji začnemo postopoma in zagotovimo postopen proces športne vadbe, kar pomeni, da se tekmovanja ne bodo začela prej kot v štirih tednih od sprostitve ukrepov.

Klubi morajo pri izvajanju treningov in tekem upoštevati:
– navodila NIJZ: PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI (COVID-19) | WWW.NIJZ.SI (PRIPOROČILA, KI SE NANAŠAJO NA ŠPORT)
– protokol za organizacijo tekem KZS: PROTOKOL KZS

Start a Conversation

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja